Team – South African Guides Chris Kruger 2019-07-31T11:27:27+00:00

Chris Kruger

Chris Kruger

BACK TO OTHER TEAM MEMBERS

VIEW MY REVIEWS

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Live the Journey Africa
Average rating:  
 15 reviews
by Tonny Willems on Live the Journey Africa
Our Guide Chris Kruger

Wij hebben de 15-daagse Zuid-Afrika reis gedaan met de Blauwe Vogel van 30/10 tot 13/11.

Wij hadden een super gids! Chris heeft ons heel veel verteld en bijgeleerd over de geschiedenis, de monumenten, het leven, de dieren…van Zuid-Afrika, telkens met mooie documentatie.

Chris is een zeer aangename mens! Wij hebben heel veel plezier beleefd op de bus met het liedje Bel Bel Bel. De ambiance zat er van ’s morgens al in!

Kortom het was de reis van ons leven! We zullen Chris nooit vergeten en hopelijk hij ons ook niet 😉

We zullen hem zeker aanbevelen!Met vriendelijke groeten,

Tonny en Pascale

by Wouter Peirs on Live the Journey Africa
Zuid-Afrika rondreis

Beste dank aan Chris Kruger, onze gids tijdens gans deze reis. Hij stond ons op te wachten op de luchthaven van Johannesburg. Hij gaf een heel vlotte en interessante uitleg over alles en nog wat : de Zuid Afrikaanse samenleving en cultuur, over fauna en flora. Chris was vriend van gans de groep (18 personen).

Hij was een super goede gids, die ons een heel aangename reis heeft bezorgd.Vriendelijke dank,

Wouter en Caroline

by Johan Van de Vijver on Live the Journey Africa
Korte resensie reis Zuid-Afrika

Onze reis naar Zuid Afrika was een top vakantie ,samen

met een groep van 17 tal personen van verschillende leeftijden.

Wij zelf waren al met een 7 tal vrienden maar al gauw waren we

één grotere groep.Dagelijkse activiteiten waar we echt van genoten hebben , dat we

niet veel tijd hadden voor ons zelf vonden we niet erg en namen

we daar graag bij. Zoveel gezien dat we hebben en ook zo veel plezier

dat we hadden met onze gids Kris Kruger. Hij was echt een top gids

we konden hem alles vragen en hij wist op alles wel een antwoord.

In de bus probeerde hij het ook zo aangenaam mogelijk te maken.Wel proficiat aan de organisatie de blauwe vogel om ons deze

prachtige reis mee te geven . En zeker en vast bedankt aan de

gids Kris we zullen deze reis nooit of ter nooit meer vergeten

en dit is ook een groot deel door hem. Bedankt.Johan & Christine

by Frank Brilleman on Live the Journey Africa
Short and Sweet!

I want you to know, great guide, made the trip worth while, hope to see him again, With salutations Frank

by Linda en Dany on Live the Journey Africa
Christiaan Kruger & his team

Christiaan is a fantastic travel guide who ignites you with his enthusiasm for South Africa.

He knows so much about history, nature, culture, etc. With such a travel guide it is really a pleasure to discover such a beautiful country. He is also extremely socially engaged and sympathizes with what is happening in the country. Christiaan thanks again for the unique experience and learning a South African song "Bel Bel Bel".(Original text)Christiaan is een fantastische reisbegeleider die je aansteekt met zijn enthousiasme voor Zuid-Afrika.

Hij weet zodanig veel te vertellen over geschiedenis, natuur, cultuur enz. Met zo een reisbegeleider is het echt een plezier om zo een mooi land te ontdekken. Hij is bovendien enorm sociaal geëngageerd en leeft mee wat er in het land gebeurd. Christiaan nogmaals bedankt voor de unieke ervaring en het aanleren van een Zuid-Afrikaans liedje “Bel Bel Bel”.Groetjes

Linda en Dany

by Nancy De Clercq & Luc Van de Voorde on Live the Journey Africa
Did his Best Super

Wij zijn voor het eerst naar Zuid-Afrika geweest en hebben een ongelooflijke prachtige tijd gehad.Onze gids Chris Kruger heeft hier uiteraard ook zijn steentje aan bijgedragen en SUPER zijn best gedaan.

Hij heeft echt een goede manier om met zijn groep om te gaan en zorgt er steeds voor dat iedereen zijn aandacht krijgt.

Het liedje "bel, bel, bel was onmiddellijk een goede zet om iedereen in het begin van de reis al los te krijgen. Zelfs thuis luister ik nog regelmatig naar dit liedje om de sfeer van dan terug op te halen. Mijn nonkel is aan het oefenen om dit karaoke te zingen in België.Chris houdt rekening met het kunnen/durven van iedereen van zijn groep en heeft ons en ook andere leden van de groep zelfs meegeholpen in de zoektocht naar specifieke zaken die we nodig hadden. Hij zorgde er toch voor dat niemand anders hierdoor benadeeld werd.Hij kaartte steeds de mooie zaken aan, maar wees ons ook op de zaken die we beter niet konden doen. Ook hier zijn we hem enorm dankbaar voor.Toen hij op het einde van de reis nog eens alle hoofdpunten overliep begon hij niet met wat wij gezien hebben, maar wel met wie van onze groep hij het eerst ontmoette op de luchthaven. Ook haalde hij de leuke eigenschappen van ieder van ons op op het specifieke moment dat ze zich voordeden. Dat hij zich dat allemaal nog kon herinneren ontroerde me zo. Op deze merk je dat het veel meer is dan enkel een job die hij uitoefent.We hebben zovéél mooie dingen mogen zien en bij alles een ongelooflijke goede uitleg gekregen.Ook de chauffeurs Marlin en Alex zijn we enorm dankbaar. Zij hebben er alles aan gedaan om ons telkens tijdig op een veilige manier (zonder onnodige risico's te nemen) ter plekke te krijgen.Ook de ranger Nick die we gehad hebben zullen we nooit vergeten!

Hij heeft ervoor gezorgd dat we op een veilige, maar toch super plezante manier de safari's (incl wandelsafari) in het Kruger park beleefd hebben. Hij gaf ons ook voldoende tijd om de perfecte foto's te kunnen nemen.

Dat zelfs een ranger zo opgewonden werd bij zien van het overstekende luipaard met haar welpje deed ons nog meer beseffen dat we echt uitzonderlijke dingen gezien hebben!SUPER BEDANKT Chris, Marlin, Nick en Alex om onze reis nog zoveel mooier en aangenamer te maken!!!!(Translation)We went to South Africa for the first time and had an unbelievably wonderful time.Our guide Chris Kruger has of course also contributed to this and SUPER has done its best.

He has a really good way of dealing with his group and always ensures that everyone gets his attention.

The song "bell, bell, bell was an immediate move to get everyone off at the beginning of the journey. Even at home, I still regularly listen to this song to get the atmosphere back then. My uncle is playing practice singing this karaoke in Belgium.Chris takes into account the ability / daring of everyone in his group and even helped us and other members of the group in the search for specific things that we needed. He made sure that nobody else was disadvantaged by this.He always pointed out the beautiful things, but also pointed out the things that we should not have done. We are also very grateful for this.When at the end of the trip he went through all the main points again, he did not start with what we saw, but with which of our group he first met at the airport. He also picked up the nice qualities of each of us at the specific moment that they occurred. That he could still remember all of that moved me so much. On this you notice that it is much more than just a job that he does.We have seen so many beautiful things and received an incredibly good explanation in everything.We are also extremely grateful to the drivers Marlin and Alex. They have done everything to ensure that we are always on time and in a safe manner (without taking unnecessary risks) on the spot.We will never forget the ranger Nick we had!

He ensured that we experienced the safaris (incl. Walking safari) in the Kruger park in a safe, yet super pleasant way. He also gave us enough time to take the perfect photos.

The fact that even a ranger got so excited about seeing the crossing leopard with her cub made us realize even more that we really saw exceptional things!SUPER THANKS Chris, Marlin, Nick and Alex to make our trip so much more beautiful and enjoyable !!!!Benny, Nancy & Luc

by Danny Dilissen en Mille Severens on Live the Journey Africa
Escorted South Africa with guide Chris Kruger

Van 9oktober tem 23 oktober hebben we een rondreis gedaan met de Blauwe Vogel en Chris Kruger als gids.

Het was een superreis mede te danken aan de geweldige gids.

Chris is aangenaam, erg vriendelijk, goed gedocumenteerd en verantwoordelijk. Hij gaf ons een veilig en comfortabel gevoel. De uitleg was steeds interessant en leuk gebracht zowel ivm de bezienswaardigheden als de geschiedenis van Zuid-Afrika. Kortom een TOPGIDS!(Translation)From October 9 to October 23 we did a tour with Chris Kruger as the guide.

It was a super trip thanks to the great guide.

Chris is pleasant, very friendly, well-documented and responsible. He gave us a safe and comfortable feeling. The explanation was always interesting and fun because of the sights and the history of South Africa. In short, a TOP GUIDE!Met vriendelijke groetenDanny en Mille

by March Adams on Live the Journey Africa
Our Guide was Excellent

Wij zijn onlangs naar Zuid Afrika geweest (11 tot 26 september 2019). Tijdens onze rondrit was Christiaan Kruger onze gids.

Onze gids was uitstekend.

- Voor het bezoek van een plaats/museum/park kregen we een duidelijke uitleg op de bus wat er ons te wachten stond.

We stonden nooit voor onaangename verrassingen.

- Christiaan was zeer behulpzaam en had oog voor de personen die niet goed te been waren.

Hij vergezelde ons boven op de Tafelberg en hielp die persoon waar het nodig was.

- Zijn Zuid Afrikaanse taal was zeer duidelijk te verstaan (we waren een Belgische groep die nederlands spraken).

- Wanneer we vragen of uitleg vroegen nopens een bezienswaardigheid, gaf hij telkens een goed antwoord.

Kortom niets was te veel gevraagd.

- Hij gaf ons een duidelijke uitleg waar het gevaarlijk kon zijn. Dus plaatsen waar we beter niet naartoe gingen.

- Hij kan onze groep goed samenhouden zodat alle afspraken werden nageleefd (niemand kwam te laat, dit is ook van belang).Kortom :

Onze gids was fantastisch, behulpzaam en niets was teveel gevraagd.

Christiaan is een ideale gids voor reizigers die nederlands spreken.(Translation)We recently went to South Africa (11 to 26 September 2019). Christiaan Kruger was our guide during our tour.

Our guide was excellent.

- Before the visit of a place / museum / park we got a clear explanation on the bus what was waiting for us.

We never faced any unpleasant surprises.

- Christiaan was very helpful and had an eye for people who were not able to walk.

He accompanied us on top of Table Mountain and helped that person where needed.

- His South African language was very clearly understood (we were a Belgian group who spoke Dutch).

- Whenever we asked questions or explanation about a place of interest, he always gave a good answer.

In short, nothing was too much to ask.

- He gave us a clear explanation of where it could be dangerous. So places we better not go.

- He can keep our group together well so that all agreements were complied with (nobody came too late, this is also important).In short:

Our guide was fantastic, helpful and nothing was too much to ask.

Christiaan is an ideal guide for travelers who speak Dutch.Met vriendelijke groeten,

De familie Marc – Waldina

by Walter Schelfhout on Live the Journey Africa
One Good Friend

Wij hebben een aangename en fantastische gids gehad, die ook grappig was en

zeer zeer veel weet over zuid Afrika, problemen werden onmiddellijk opgelost,

Hij was als een goede herder voor zijn kudde.

Ik heb het hier over gids Chris Kruger, hij was als een goede vriend.

Blij dat ik hem heb leren kennen.

Wij hebben al veel gereisd, dit was de beste gids die wij ooit gehad hebben.(Translation)We have had a pleasant and fantastic guide, who was also funny

know very much about South Africa, problems were solved immediately,

He was like a good shepherd for his flock.

I am talking about guide Chris Kruger here, he was like a good friend.

Glad I met him.

We have traveled a lot, this was the best guide we have ever had.Dank u

Walter & Gerda

by Chantal & Pascal on Live the Journey Africa
Top Guide

wij hadden een prachtige rondreis in september 2019 met als gids Chris Krugertopgids die een wandelende encyclopedie is(Translation)we had a wonderful tour in September 2019 with Chris Kruger as our guidetop guide that is a walking encyclopediagrtn

Chantal & Pascal

by Mieke Claessens on Live the Journey Africa
Extremely Happy Tourists

Wij hebben een onvergetelijke reis mogen maken in Zuid Afrika mede dankzij onze fantastische gids!!!

Chris Kruger is een warme aangename, intelligente grappige man.

Weet zeer veel over zijn land en vertelt dit met trots.

Op Erfgoeddag waren we bij het Taalmonument en hij las ons het Zuid Afrikaans deel van het Volkslied voor. Dit kwam vanuit zijn hart, mooi om te zien.

Hij behandelde ook iedereen in de groep gelijk.

Top gids, hartelijke dankie.Zeer tevreden toeristen,(Translation)We have been able to have an unforgettable journey in South Africa thanks to our fantastic guide !!!

Chris Kruger is a warm, pleasant, intelligent, funny man.

He knows a lot about his country and tells it with pride.

On Heritage Day we were at the Language Monument and he read to us the South African part of the National Anthem. This came from his heart, beautiful to see.

He also treated everyone in the group equally.

Top guide, thank you very much.Very happy tourists - Peter Mieke

by Frank & Monique Dreessen on Live the Journey Africa
A Guide Super Passionate

Wij hebben een 13-daagse reis door Zuid Afrika gemaakt en hadden het genoegen Mr. Chris Kruger als gids te hebben.

Zelden een man gezien die zo gepassioneerd over zijn geliefde land praat!

Hij heeft ons ontelbare zaken geleerd en deed dit op een zeer geanimeerde en ludieke manier.

Zijn kennis over fauna, flora en geschiedenis lijkt oneindig!

Hij stond ons vanaf dag één op alle mogelijke manieren bij en begeleidde ons van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, niets was hem te veel!

Een zeer vriendelijke en aangename man, gewoon een top gids!

Als we ooit nog eens naar jullie land komen, vragen we naar Chris Kruger als gids!Met vriendelijke groeten - Frank & Monique(Translation)We made a 13-day trip through South Africa and had the pleasure of Mr. Chris Kruger as a guide.

Rarely seen a man who talks so passionately about his beloved country!

He taught us countless things and did this in a very animated and playful way.

His knowledge about fauna, flora and history seems endless!

He assisted us in every possible way from day one and guided us from early in the morning until late at night, nothing was too much for him!

A very friendly and pleasant man, just a top guide!

If we ever come to your country again, we ask for Chris Kruger as a guide!With best regards - Frank & Monique

by Jan on Live the Journey Africa
Once more....

Nogmaals hartelijk dank voor de fijne kennismaking met je fantastisch land. We hebben al veel van de wereld gezien maar Zuid-Afrika staat bovenaan de top 5 . We geraken er niet over uitverteld. Je deed het zeer goed , met fijne humor en stevige hand die we niet als zodanig aanvoelden. Je kennis was enorm en altijd blij gezind.Een reis valt of staat met de groep en de gids en deze keer hadden we geluk.

Het gaat je en je vrouw goed en wie weet tot....Dikke knuffel(Translation)Thank you again for the nice introduction to your fantastic country. We have seen a lot of the world but South Africa is at the top of the top 5. We cannot stop talking about it. You did very well, with good humor and a firm hand that we did not feel as such. Your knowledge was enormous and always happy. A trip stands or falls with the group and the guide and this time we were lucky.

All the BEST for you and your wife and who knows when .... Big hug -Jan and Germa

by Yvette on Live the Journey Africa
Many, Many Thanks!!!

We just wanted to tell you that we thoroughly enjoyed having had you as guide on the garden route last week. Like with Norman, the week before, we loved in particular the human touch you put into the tour. And your professionalism is outstanding.Many, many thanks!!! - Yvette, Laurent, Riemer

by Joyce on Live the Journey Africa
Thank you very, very much...

Dear Chris,

I want to thank you very, very much for the lovely trip through Namibia!! Your knowledge about birds, animals and nature ,besides your excellent driving was amazing.

The taking care of the lodges, if everything was alright, the booking of excursions, your kindness and patience I really appreciated. We both know that it was not always easy. - Joyce